Vastgoedbeheer Utrecht e.o.Woonruimte-utrecht is niet alleen specialist in huur en verhuur van woningen, ook het volledig beheren van uw onroerende zaken kunt u vertrouwd bij ons uit handen geven.

Woonruimte-utrecht beschikt over een separate vastgoedbeheer afdeling met zelfs een eigen technische dienst. Met maatwerk software programmatuur monitoren, rapporteren en controleren wij meldingen, betalingen, administratieve en technische zaken. Onder de naam Woonruimte-utrecht, beheren wij honderden woningen, winkelpanden en bedrijfsruimten en ontzorgen wij de eigenaren van alle beslommeringen.

Woonruimte-utrecht voert de volgende disciplines:

Financieel beheer

Het tijdig incasseren van uw huurpenningen. Per betaalperiode worden deze huurpenningen per omgaande aan u doorgestort. Per maand, kwartaal of jaar wordt u een duidelijk betalingsoverzicht verstrekt waarin u exact kunt zien wat aan u betaald is en met u verrekend is. In geval van niet tijdig en/of volledig betalen door de huurder zal Woonruimte-utrecht haar incasso traject inzetten en wettelijke herinneringen en aanmaningen versturen. In geval betaling na dit traject alsnog uitblijft, schakelen wij onze gerechtsdeurwaarder in.

Administratief beheer

Alle correspondentie met uw huurder(s), betreffende instanties en/of gemeenten, de verwerking van nota's, aanschrijvingen en energiekosten. Uiteraard zorgen wij voor de berekening van de wettelijke huurverhogingen en tijdige aanschrijving van uw huurder(s) hieromtrent.

Technisch beheer

De technische klachten van uw huurder(s) worden bij Woonruimte-utrecht rechtstreeks bij onze technische dienst gemeld. In geval van calamiteiten en/of noodsituaties zijn wij zelfs 's avonds en in weekenden bereikbaar. Van ieder pand dat wij beheren beschikken wij over sleutels, zodat wij het pand kunnen betreden. Iedere klacht wordt adequaat opgepakt en door ons beoordeeld. Na overleg met u wordt onze technische dienst ingeschakeld en/of een andere vakkundige om het probleem te verhelpen, eventueel na goedkeuring van een offerte. De controle op de uitgevoerde werkzaamheden en de financiële afwikkeling daarvan voeren wij tevens uit.

Bij beëindiging van een huurovereenkomst dragen wij zorg voor een grondige eindinspectie. Hierbij worden eindmeterstanden opgenomen, sleutels ingenomen en wordt de woning gecontroleerd op schade, roerende zaken, tuinonderhoud en schoonmaak. In geval er zaken niet in orde zijn treden we in overleg met u en wikkelen wij correct af. Eventuele gemaakte kosten, worden verrekend met de waarborgsom. Wij dragen zorg voor een kloppend overzicht en de uitbetaling van de resterende waarborgsom aan uw huurder.

In geval het betreffende object opnieuw verhuurd dient te worden zorgen wij, op het moment van opzegging door de huurder en na overleg met u, ervoor het betreffende object weer tijdig te activeren en leegstand te voorkomen.

Script and design "Woonruimte-Utrecht.nl" by 6I.nl Copyright © 2018